Värmlänningar kan ha fått blod med hepatit C

Värmlänningar kan ha fått blod med hepatit C

Ett antal personer i Värmland har sannolikt smittats med den allvarliga sjukdomen hepatit C genom blodtransfusioner som gjordes före 1992. Patienterna kommer att kontaktas genom ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet.

Hyperinflammation hos 50 barn i Sverige kan ha coronakoppling

I maj berättade Läkartidningen om att det under pandemin dykt upp fall där barn drabbats av svår hyperinflammation på flera håll i världen. Fall som misstänktes ha en koppling till covid-19. Då hade Svensk barnreumatologisk förening kännedom om fyra...

Nu kan alla skåningar boka ett antikroppstest för covid-19

Provtagningen genomförs genom att man tar ett blodprov i armen som visar om personen har utvecklat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. "För att antikroppar ska ha hunnit bildas måste den som provtas ha varit symptomfri i minst 14 dagar", säger...

Ny våg av harpest kan vara på gång

Ny våg av harpest kan vara på gång

Harpest är en bakteriesjukdom som drabbar vilda djur, främst harar och gnagare. Men sjukdomen kan även drabba människor och förra året drabbades rekordmånga. Totalt insjuknade 1 048 människor och av de var 60 i Norrbotten. Ett tecken på ett utbrott av...

Ostron från Bohuslän spred gulsot i landet

Ostron från Bohuslän spred gulsot i landet

Att djur kan överföra och sprida smittsamma virussjukdomar är inget nytt. Under 1950-talet spred sig en epidemi av hepatit A från ostron som odlats i norra Bohuslän.